VDB-OFFICE

Sterk in verzekeringen, beleggingen en sparen

- Vivium: http://www.vivium.be/

- Dela: http://www.dela.be/nl/consumersites/vandenbranden

- CKV spaarbank: http://www.ckv.be/


PRIVACY VERKLARING


Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Heel wat gegevens moeten wij ook verwerken ten gevolge van wettelijke bepalingen. Soms zijn wij verplicht of wanneer overheidsinstanties of toezichthouders wettelijk het recht hebben bij ons deze gegevens op te vragen.


Mogelijk worden uw gegevens ook verwerkt om u nieuwe producten of diensten aan te bieden. Dit laatste gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected]

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij kan het zijn dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat we de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.


Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot Michael Van den Branden ([email protected]).

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Ons beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u op onze website (www.vdboffice.be)


0